Lưu trữ News - Công ty TNHH G-Saram Vietnam

News

ÔNG LEE YEONG HEE – CEO CÔNG TY G-SARAM VIETNAM

ÔNG LEE YEONG HEE - CEO CÔNG TY G-SARAM VIETNAM G-Saram là công ty có 100% vốn đầu tư từ  Nhật Bản, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ tài chính và được dẫn dắt phát triển bởi tầm nhìn của giám đốc Lee Yeong Hee. ÔNG LEE YEONG HEE - CEO CÔNG TY G-SARAM VIETNAM Kinh nghiệm và thành tựu Với kinh nghiệm quản lý kinh doanh tại Kumho Finance – một công ty chuyên về tín dụng, ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tín dụng như phát triển giải pháp tín dụng, tài chính trả...