Câu hỏi thường gặp - Công ty TNHH G-Saram Vietnam

Câu hỏi thường gặp

Tối thiểu: $5.0000 (Mức lãi suất cam kết 5-8%)
Tối đa: $10.000 (Mức lãi suất cam kết 6-9%)

Được, khách hàng sẽ được chúng tôi mở thêm nhiều tài khoản với số dư tối đa của mỗi tài khoản là $10.000

Được, với điều kiện khách hàng phải có tài khoản ngân hành tại Việt Nam

Thông qua ngân hàng do công ty G-Saram chỉ định.

Không được, khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trên khoản lỗ do tự ý đặt lệnh.

Lợi nhuận sẽ được rút về tài khoản cá nhân của khách hàng (Số tài khoản khách hàng đã cung cấp khi làm hợp đồng).

Sau khi kết thúc hợp đồng (HĐ có hiệu lực 1 năm)

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng, số tiền vốn sẽ được hoàn về tài khoản cá nhân của khách hàng.

Bất cứ khi nào khách hàng muốn

Không được, vì lợi nhuận và vốn là hai phần hoàn toàn khác nhau. Nếu muốn tái đầu tư thêm, khách hàng có thể rút lãi và tạo thêm một tài khoản mới với số dư từ $5.000 – $10.000