Công cụ hỗ trợ - Công ty TNHH G-Saram Vietnam

Công cụ hỗ trợ

Bảng thuật ngữ

Mua / bán — Bằng cách giao dịch Forex & CFD, bạn có thể tham gia vào cả hai mặt của thị trường tăng và giảm giá. Ví dụ nếu bạn thấy báo giá tăng lên, bạn có thể mua; nếu bạn nhìn thấy báo giá rơi xuống, bạn có thể bán

Commission — Với tài khoản Trade.MT4, bạn không phải thanh toán thêm tiền phí hoa hồng trong hầu hết các công cụ tài chính. Thay vào đó, khoản chi phí mà các nhà môi giới nhận được nằm trong phí chênh lệch giá. Với tài khoản Zero.MT4, bạn được hưởng lợi từ phí chênh lệch giá thấp gần như bằng 0, cộng với phí hoa hồng.

Kích thước hợp đồng — Tương đương với số tiền giao dịch trên thị trường Forex hoặc CFD, được tính bằng kích thước lô tiêu chuẩn nhân với số lô. Kích thước lô chuẩn Forex đại diện cho 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Đối với CFD và các công cụ khác, hãy xem chi tiết trong miêu tả hợp đồng.

Công cụ — Còn được gọi là “Biểu tượng”. Tài sản giao dịch mà bạn Mua hoặc Bán.

Đòn bẩy — Tỷ lệ giá trị danh nghĩa của một giao dịch đối với số tiền ký quỹ cần thiết để mở một giao dịch (ví dụ: đòn bẩy 1: 500 nghĩa là hợp đồng 100.000 EUR yêu cầu thấp đến 200 EUR). Thay đổi đòn bẩy cá nhân của bạn cho Forex trong Phòng của nhà giao dịch; Lưu ý rằng đối với chỉ số CFD, đòn bẩy được cố định và không thay đổi được.

Lot — Cụm từ về khối lượng thông thường trong thế giới giao dịch ngoại hối (các nhà giao dịch nói về một số “lô” trong Forex và thường là một số “hợp đồng” với CFD).

  • 1.00 đề cập đến 1 lô tiêu chuẩn hoặc 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
  • 0.10 đề cập đến 1 lot nhỏ hoặc 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
  • 0.01 đề cập đến 1 vi lô hoặc 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.

Lưu ý! Trong trường hợp với CFD, 1 lot = 1 CFD.

Ký quỹ — Đây là bao nhiêu vốn (margin) là cần thiết để mở và duy trì 1 giao dịch của bạn.

Giá trị Pip — Pip là viết tắt của tỷ lệ phần trăm theo điểm và nó là sự gia tăng bình luận nhất của tiền tệ. Đối với các công cụ Forex được báo giá đến điểm thập phân thứ 5 (ví dụ: GBPUSD – 1.32451) 1 pip bằng với mức tăng giá 0.00010; cho các công cụ Forex được báo giá đến vị trí thứ 3 sau dấu thập phân (ví dụ: USDJPY – 101.522) 1 pip bằng với mức tăng giá là 0.010. Đối với chỉ số 1 pip bằng với mức tăng giá 1.0, còn được gọi là Điểm chỉ số. Đối với các công cụ khác, 1 pip bằng với Kích cỡ Dấu.

Lãi — Lợi nhuận hoặc lỗ của bạn (được đánh dấu bằng -) cho một kịch bản giao dịch bạn đã tính toán.

SWAP / 3x SWAP — Đối với Forex thông thường vào thứ Tư (nửa đêm từ thứ Tư đến thứ Năm, 23:59 giờ máy chủ) ba lần phí qua đêm được tính phí bởi vì nó chiếm ba ngày cùng một lúc: Thứ Tư, Thứ Bảy và Chủ Nhật. Một số công cụ (DAX30 và những công cụ khác) tính phí 3 lần phí qua đêm vào thứ Sáu; Để biết thêm chi tiết về từng công cụ, vui lòng xem “chi tiết hợp đồng” của chúng tôi.

Tick — Thay đổi báo giá nhỏ nhất cho một công cụ, ví dụ: 0,00001 đối với giao dịch ngoại hối EUR / USD và 0,1 điểm cho chỉ số DAX 30 CFD

Thời gian — Phí qua đêm được tính trong khoảng thời gian từ 23:59:30 đến 23:59:59 tại thời điểm máy chủ giao dịch.

CP — “Giá đóng” cho phiên nhất định có liên quan đến việc tính toán SWAP cho các cổ phiếu.

Khước từ trách nhiệm

Tính toán được thực hiện trong máy tính giao dịch chỉ dành cho mục đích thông tin. Trong khi mọi nỗ lực được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của thông tin này, bạn không nên dựa vào nó như là một sự hoàn chỉnh hoặc cập nhật. Ngoài ra, thông tin này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.